Raport de activitate pe anul 2006

Asociaţia „Prietenii Muzeelor Minovici” a fost înfiinţată oficial la data de 12.10.2005 (hotărâre judecătorească, dosar  nr. 221/PJ/2005) ca organizaţie non profit cu scopuri culturale bine precizate (vezi copie statut). 

Membrii asociaţiei (s-a pornit iniţial cu 42 de membri şi doar în  câteva  luni numărul lor a ajuns la 65) sunt persoane şi personalităţi din medii extrem de diverse: oameni de afaceri, diplomaţi, jurnalişti, oameni de cultură. Mulţi dintre ei au venit în asociaţie cu experienţă anterioară bogată de management cultural (au activat de exemplu în cadrul Asociaţiei Prietenii Muzeului Naţional) sau de colaborare în diverse alte ONG-uri cu profil educativ, de caritate sau cultural din România. 

Asociaţia are la acest moment doi angajaţi permanenţi: o directoare executivă şi un director financiar şi este structurată pe 4 departamente: Evenimente, Relaţii Publice, Expertiza tehnica şi Aplicare la Fonduri Culturale, fiecare cu un program bine conturat.

Deşi înfiinţată de puţin timp asociaţia a reuşit să realizeze deja o serie de acţiuni şi evenimente care să  demonstreze potenţialul uman de care dispune, spiritul organizatoric, energia, creativitatea şi coerenţa cu obiectivele pe termen lung.

În luna mai 2006 a fost organizată o licitatie de artă în cadrul căreia s-a reuşit strângerea unei importante sume de bani (cca 30.000 de euro), bani pe care asociaţia doreşte să  îi folosească pentru proiectul de restaurare şi consolidare a clădirilor muzeelor Minovici. Acţiunea, un real suces, a fost şi un prim prilej de mediatizare şi construirea imaginii Asociaţiei.

Pasul următor a fost organizarea unei selecţii de oferte pentru studiu de fezabilitate, expertiza tehnică şi proiect tehnic de consolidare, pentru clădirea "Muzeului de Artă Populara Dr. N. Minovici" situat în strada Nicolae Minovici,  nr. 1, sector 1, Bucureşti. Selectia de oferte  s–a adresat arhitecţilor şi inginerilor constructori atestaţi de Muzeul Culturii şi Cultelor pentru a aborda construcţii înscrise în patrimoniul naţional.  În acest moment studiul de fezabilitate câştigător urmează să fie contractat. 

Prietenii Muzeelor Minovici s-au mobilizat şi întâlnit în data de 1 iulie 2006 în grădina Casei cu clopoţei pentru o după masă de muncă voluntară. La acţiune au răspuns cu entuziasm foarte mulţi membri ai asociaţiei (în jur de 50 de participanti) care au adus la rândul său alţi potenţiali "prieteni". Curăţirea grădinii a fost un moment de solidaritate, de cunoaştere între noi şi de asumare reală şi afectivă a locului ca un loc pe care dorim să îl integrăm în spaţiul cultural românesc.

De asemenea, Asociaţia a conceput şi creat propriul site  (www.minovici.ro ), site ce urmează desigur să fie îmbunătăţit şi dezvoltat pentru a facilita comunicarea între membri dar şi pentru mediatizarea activităţilor şi identificarea de viitori parteneri.

În perioada următoare Asociaţia doreşte să se consolideze, să dezvolte parteneriate de substanţă cu diverse instituţii şi persoane din Bucureşti, din ţară dar şi din străinătate (să se racordeze de exemplu la reţeaua internaţională de Prietenii Muzeelor), să continue să sprijine consolidarea şi restaurarea clădirilor, să iniţieze programe educative şi culturale în jurul celor două muzee pentru ca acestea să redevină, cât mai curând, puncte de atracţie pe harta culturală a noii capitale europene-Bucureştiul.