Raport de activitate pe anul 2012

În conformitate cu statutul Asociaţiei noastre, ne-a preocupat în acest an promovarea celor două muzee prin acţiuni educative şi organizări de evenimente.

 

1. Programul „5 Licee, 5 Muzee” (Ianuarie – Iunie), început în 2010;


Elevi din Liceul Teoretic „Nichita Stănescu, Liceul Teoretic „Benjamin Franklin, Colegiul Economic „Virgil Madgearu, Liceul „George Călinescu, Liceul Teoretic  „C.A. Rosetti” au vizitat Muzeul de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică - Minovici”.


Fiecare grup de elevi (50 de elevi din fiecare liceu) a fost însoţit de un profesor coordonator. După fiecare vizită la muzeu, elevii au completat un chestionar on-line (aflat pe pagina web a proiectului) cu întrebări strict legate de vizita efectuată.


La sfârşitul proiectului, elevii au realizat un material video cu tema „5 motive în 5 minute”. Materialul video a fost realizat la nivel de liceu.


2. Noaptea Muzeelor (19 Mai 2012)  – au fost înregistraţi aproximativ 800 de vizitatori. Asociaţia Prietenii Muzeelor Minovici a coordonat integral înscrierea muzeului în cadrul programului naţional „Noaptea Muzeelor”.


Academia Română şi-a dat acordul încă de la început asupra  iniţiativei Asociaţiei.


3. În luna iunie Academia Română a desemnat prin concurs compania responsabilă pentru intervenţiile la acoperişul Muzeului de Artă Veche Apuseană Ing. Dumitru Furnică - Minovici.


După parcurgerea tuturor etapelor obligatorii privind selectarea constructorului pentru refacerea acoperişului, costurile s-au împărţit astfel:   


•    suma totală reprezentând sponsorizarea oferită de Asociaţia Prietenii Muzeelor Minovici Academiei Române    


                                             133.592, 67 RON

•    suma alocată lucrărilor de renovare a acoperişului                                                 

                                             111.112  RON


Din suma rămasă:


•    conservarea şi restaurarea tabloului „Păsări vânate”, Jan Fyt      

                                                 8.089 RON

•    conservarea şi restaurarea cufărului (lăzii de zestre) italian    

                                               11.225 RON


4. În luna august, membrii Asociaţiei s-au deplasat la Sinaia pentru a participa la concertul sustinut de Elisabeth Leonskaja.


5. În luna noiembrie, s-au finalizat  lucrările la acoperişul Muzeului de Artă Veche Apuseană Ing. Dumitru Furnică - Minovici.


Procesul de restaurare s-a derulat de-a lungul mai multor luni şi a avut ca start prestigiosul recital susţinut pro bono de pianista Elisabeth Leonskaja, pe data de 27 noiembrie 2011, la Ateneul Român. În urma acestui eveniment, Asociaţia Prietenii Muzeelor Minovici a strâns contribuţii ale donatorilor individuali şi ale unor organizaţii, oferind astfel Academiei Române fondurile necesare pentru demararea şi finalizarea proiectului de restaurare a acoperişului Muzeului de Artă Veche Apuseană Ing. Dumitru Furnică - Minovici.


Proiectul a fost susţinut încă de la început de către Academia Română, a cărei implicare a contribuit semnificativ la renaşterea acestui edificiu muzeal.


În urma lucrărilor de restaurare a acoperişului, monumentul istoric şi-a recăpătat armonia, cu respectarea arhitecturii iniţiale.


Parteneri şi sponsori: ECDL România, UTI, Sanador , Tondach România,  BCR, Opticris, Lafarge, Volvo, KPMG, Softwin, Amset Prodexim, Piraeus Bank România.


Partenerii media în promovarea evenimentului de strângere de fonduri: rol.ro, Dilema Veche, Viva!.ro, Avantaje.ro, Şapte Seri, Radio Romantic, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualităţi, Radio Bucureşti, Observatorul Cultural, Business Review, RFI.