Raport de activitate pe anul 2007

 

Activitatea asociaţiei noastre a fost orientată în principal pe două direcţii:

 1. Susţinerea şi monitorizarea derulării proiectului de consolidare a Muzeului de Artă Populară. Proiectul finanţat de asociaţia noastră a stat la baza documentaţiei înaintate către Primăria oraşului Bucureşti privind alocarea de fonduri pentru consolidarea acestui muzeu. Astfel, în şedinţa de Consiliu al Primăriei din 21 august , proiectul finanţat de noi a fost aprobat, urmând ca în anul 2008 să înceapă lucrările. Proiectul a fost realizat de arh. Virgil Polizu şi a primit aprobarea Ministerului Culturii şi al Direcţiei Monumentelor de Patrimoniu. Considerăm că implicarea noastră în acest proces a scurtat traseul normal al derulării tuturor etapelor  de avizare cu 1 an . 
2.  Promovarea, prin activităţi culturale şi educative specifice, a contribuţiilor familiilor Minovici la cultura românească.  Astfel:

In perioada aprilie – 24 iunie 2007 am realizat: 

 1.  Concurs de eseuri. Prima temă “Ce mai e cool în cultură” a provocat tinerii să reflecteze critic la nevoia de cultură în epoca de acum şi la modalităţile prin care cultura de calitate ar putea avea trecere mai mare în rândul generaţiei lor. Cea de-a doua temă “Dincolo de cuvinte” presupunea, datorită cuvintelor alese (sânziene, galben, dragoste, Vila cu clopoţei), pe lângă imaginaţie, un efort de documentare legat de sărbătoarea de Sânziene şi de istoricul Vilei Minovici. Concursul a fost lansat pe site-urile vizitate de tineri: olimpiade.ro, ambition.ro, escoala.ro, Fan Club.ro, neogen.ro, U-on-line, ecdl.ro. Televiziunea U (televiziune care se adresează cu precădere tinerilor) a realizat un spot publicitar de promovare pentru acest concurs, care a fost difuzat în luna iunie. 
S-au primit 107 eseuri din toată ţara, care au fost jurizate de către d-l. Ion Bogdan Lefter, d-na. Ioana Ieronim şi d-na. Laura Grumberg. În cadrul evenimentului din 23 iunie au fost invitaţi toţi premianţtii – inclusiv cei din provincie. Premiile au fost acordate în cadru festiv, în prezenţa celor peste 500 de participanti la eveniment.

2. Ateliere de pictură în livada Muzeelor Minovici în zilele de 2 şi 16 iunie cu participarea elevilor din clasele V-XII de la Liceul de Artă “Dimitrie Paciurea” şi Liceul de Artă “Nicolae Tonitza. La ateliere au participat peste 60 de elevi, care au creat 150 de lucrări cu următoare teme: -“Muzeele Minovici” şi -“Noaptea de sânziene”. Un juriu format din d-l. Petru Lucaci, d-l. Vasile Tolan şi d-l. Iuri Isar a acordat 7 premii în cadrul festivităţii din 23 iunie. Expoziţia cu toate lucrările, organizată în grădina Minovici, a fost vizitată de toţi cei 500 de participanţi la eveniment şi va rămâne deschisă pe perioada verii.

3. Expoziţii de artă ambientală şi design de lumini cu concursul studenţilor Secţiei de Peisagistică din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” şi a companiei Philips.

4. Broşuri de prezentare a Muzeului de Artă Populară “Nicolae Minovici”, pliant al  Muzeului de Artă Veche Apuseană “Ing. Dumitru Minovici” şi pliant al organizaţiei. 

5. Stand de carte cu “Nopţile de sânziene” de Mihail Sadoveanu şi Mircea Eliade, precum şi “Istoria familiei Minovici” de d-l. Adrian Majuru. 

6. “Noaptea de Sânziene la Minovici”, eveniment amplu care a avut loc pe data de 23 iunie 2007. Au participat peste 500 de persoane: elevi, studenţi, reprezentanţi ai ambasadelor din România, oameni de cultură, de artă, oameni de afaceri şi familiile acestora, actori, funcţionari publici, înalţi funcţionari de stat, istorici, vizitatori ai oraşului Bucureşti, etc. 

Spectacolul a cuprins:

Prezentarea “Semnificaţia Nopţii de Sânziene” – etnolog Şerban Anghelescu, “Cântul pământului” – Grigore Leşe, “Performing pentru o rochie” – Costin Anghel, prezentarea colecţiilor de etno-moda “Hora” şi “Drăgaica” – Valentina Vidraşcu.
Evenimentul a fost mediatizat cu ajutorul TimeOut, Avantaje, TV Cultural, Radio România Actualităţi, Radio France International, Evenimentul Zilei, România Liberă, Ziua, Adevărul, Curentul, Business Standard, Realitatea Românească. 
Au fost implicaţi în realizarea acestui spectacol reprezentanţi ai Primăriei, ai diverselor companii private, reprezentanţi ai Muzeelor Minovici şi ai altor muzee, membrii asociaţiei, reprezentanţi ai presei, oameni de cultură şi artă, tineri, intelectuali, cetăţeni.
Organizarea a necesitat curăţirea grădinii (cu ajutorul Primăriei Sector 1), decorarea cu lumini (Electrica – Muntenia Sud, Philips). În livada luminată feeric au fost instalate 30 mese şi 300 scaune  şi 100 locuri spectacol (Primăria Sector 1).
Multe dintre membrele de bază ale asociaţiei au contribuit şi prin sponsorizări la diversele componente ale programului (premiile au beneficiat de sprijinul special al d-nei. Măriuca Talpeş, cattering-ul a fost asigurat de echipa d-nei. Lucia Urdăreanu  )

In luna octombrie :

7.  „Dimineaţa de toamnă la Minovici” – eveniment care  a avut ca obiectiv re-creerea atmosferei şi a modului de a petrece timpul liber din perioada de glorie a familiei Minovici, cea care a promovat cultura pe toate planurile.
A fost un eveniment cultural şi educativ variat şi relaxant la care au participat peste 150 de persoane, ilustrând o îmbucurătoare diversitate socială: elevi şi studenţi, oameni de afaceri, persoane din medii academice, din domeniul artei şi culturii, jurnalişti, ambasadori, demnitari, cadre didactice universitare.

Programul  a cuprins:

 - prezentare  “Minovici – un posibil brand cultural”, istoricul Adrian Majuru;
 - recital poezii de toamnă, actorii Florina Cercel & Virgil Ogăşanu ;
 - recital muzică clasică interpretat de Lucia Rămureanu la oboi şi Andreea Buzatu la pian (clavinovă), membre în orchestra Radiodifuziunii Române ;
 - moment de teatru - “Tablou de epocă interbelic” realizat de studenţi ai U.N.A.T.C.: Adrian Bogdan, Andrei Roşu, Irina Rădulescu (coordonator) ;
 - “Teme de atelier” prezentate de studenţii  anului II de la Departamentul de Modă al Universităţii Naţionale de Artă – Bucureşti, clasa Paula Barbu, coordonator Conf. Univ. Rucsandra Unda Popp ;
 - atelier cu studenţii Departamentului Foto, Video, Procesare computerizată a imaginii, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti, coordonaţi  de Lector Univ. Roxana Trestioreanu ;
 - atelier de pictură şi desen cu participarea studenţilor de la Secţia de Peisagistică din Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”- Bucureşti , coordonare Lector Drd. Arh. Cerasella Crăciun ;
 - atelier cu elevi de la Şcoala de Muzică şi Arte Plastice nr.5, Şcoala nr. 56 – Hose Marti şi Liceul de Arhitectură.
   Pentru pregătirea şi derularea acestor două evenimente pe parcursul anului 2007 , asociaţia noastră a beneficiat de sprijinul material al Administraţiei Fondului Cultural Naţional  (prin programul „Noaptea de Sânziene la Minovici”, nr 45 din data de 04.04.2007 ), dar şi a multor sponsori , cărora le suntem recunoscători (vezi www.minovici.ro pentru detalii). 

 
Comentarii

Toate activităţile organizate în 2007 ne-au demonstrat nevoia şi apetitul tinerilor pentru cultură. În plus, ni s-a confirmat că atunci când tinerii sunt direct implicaţi, ei participă, au contribuţii valoroase, nu doar „consumă” cultură, dar şi „crează” cultură. 
Activităţile conexe (reprizele de muncă voluntară în grădină; şedinţele de lucru pentru dezvoltarea site-ului organizaţiei sau pentru identificarea de potenţiali finanţatori pentru proiecte viitoare; adunările generale ale membrilor)  au demonstrat capacitatea de lucru în echipă şi spiritul civic şi creativ al membrilor asociaţiei. Nu întămplător, datorita atmosferei de lucru prietenoase dar eficiente în acelaşi timp, numărul membrilor asociaţiei s-a dublat. Acest lucru s-a realizat şi datorită interesului crescut al mass-media faţă de acţiunile asociaţiei, interes datorat şi unei politici de PR promovată cu atenţie şi consecvenţă de către noi în acest an.
Considerăm că a fost o perioadă benefică pentru organizaţie. S-a auzit de noi, am adus lume în grădină Minovici, am demonstrat că suntem o echipă, că putem atrage fonduri şi ne putem mobiliza  cu drag şi creativitate pentru a grăbi procesul de reintroducere a Muzelor Minovici în circuitul cultural românesc.