Dumitru Minovici

Ing. Dumitru Furnică-Minovici

 dumitru_furnica_minovici.jpgdumitru_furnica_minovici_1.jpg

Dumitru Minovici a fost fiul Elenei Furnicà, sora fratilor Minovici. El a ridicat între 1940 - 1941 actualul Muzeu de Arta Feudală, care a fost donat Academiei Romane în martie 1945, la sugestia lui Petru Groza, pentru a nu fi rechiziţionat şi devastat de oportuniştii epocii.

 

Născut la 14 decembrie 1897, în ceea ce ulterior va fi numit raionul Stalin, dintr-un negustor braşovean - Zaharia Furnică - şi una dintre surorile celebrilor fraţi medicinişti Minovici - Elena Minovici, Dumitru Furnică-Minovici a lăsat viitorimii o casă-muzeu de un farmec aparte, unică în spaţiul mioritic ondulat spre nemărginire.

După absolvirea liceului, fondatorul de mai târziu al muzeului ce-i poartă numele, a plecat la Strasbourg ca bursier al Societăţii Creditului Minier Societate Anonimă pentru Dezvoltarea Industriei Miniere. Ca urmare a acestei iniţiative (formarea de specialişti proprii prin acordarea de burse tinerilor merituoşi), Dumitru Furnică-Minovici a urmat cursurile Institului de Petrol din cadrul Universităţii din Strasbourg (studii desăvârşite ulterior la Toulouse – Faculatatea de Mine şi Petrol şi la Paris - L’École du Petrole), pe diploma originală, eliberată la 30 iulie 1924, fiind înscris titlul de Inginer, specialitatea Chimia şi exploatarea petrolului.

Întors în ţară, inginerul a fost angajat, la 1 martie 1927, de către Creditul Minier, ca director al Rafinăriei de Uleiuri din Orşova (a respectivei societăţi). Este totodată, şi ca trimis al societăţii în Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria şi Austria, pentru a promova şi comercializa produsele firmei.

În această calitate activează până în 1934, când este numit director al Filialei din Austria, filiala care posedă două rafinării de prelucrare a ţiţeiului şi a uleiurilor, precum şi o întinsă reţea de pompe şi depozite. După anexarea Austriei de către Germania nazistă, inginerul face către reprezentanţii din ţară ai societăţii, o serie de rapoarte, în care prezenta noua situaţie de facto în care se afla filiala din Viena. Ca urmare a acestor informări, Consiliul societăţii hotărăşte vinzarea organizaţiei de detaliu şi a acţiunilor pe care societatea le avea la Rafinăria Korneuburg şi limitarea activităţii la vânzări en gros, când va fi posibil se spunea, din depozitul dunărean Deggendorf.

După efectuarea acestor probleme făcute de D-sa în condiţiile cele mai satisfăcătoare pentru societatea noastră, Dl. Ing. D. Furnică-Minovici a fost numit în Centrala, director al Departamentului Filialelor din străinătate şi anume: Credit Minier Franco-Roumain, Paris Nile Oil Co Alexandria (Egipt), Petroleum Associatie (Rotterdam, Olanda), Azienda Petroli Italo-Rumena (Roma, Italia), Creditul Minier G.m.b.H. (Berlin, Germania), UNION Spolecnost pro obchod mineralnimi oleji sro (Praga, Cehoslovacia) şi mai apoi, membru în Consiliile de Administraţie la Credit Minier Franco-Roumain, Petroleum Associatie, Azienda Petroli Italo-Rumena şi Creditul Minier Viena.

Într-o recomandare adresată Comisiei Aliate de Control, directorul general al Creditului Minier, C. Stoicescu, scria : Dl. Ing. Furnică-Minovici şi-a îndeplinit întotdeauna însărcinările ce le-a primit în decursul celor peste 18 ani de activitate, în funcţiuni de conducere şi răspundere, adesea foarte dificile şi delicate, cu deosebită pricepere şi tact, apărând interesele societăţii noastre, atât în ţară cât şi în străinătate, cu hotărâre şi demnitate.

Extras din actul de donaţie, iunie 1945 : “Subscrisul ing. Dumitru Furnică-Minovici, domiciliat în Bucureşti, strada Dr. N. Minovici, No. 3, declar că dăruiesc, în mod irevocabil, Academiei Române imobilul meu situat în Bucureşti, strada Dr. N. Minovici, cu toate lucrurile ce se găsesc trecute în alăturatul inventar. Casa, astfel cum este menajată, o voi deschide şi va servi, încă de acum, drept muzeu de artă veche aplicată. Subscrisul donator îmi rezerv dreptul ca în timpul vieţii mele să adaug alte obiecte - în afară de cele donate prin prezentul act şi prevăzute în iventarul alăturat-eventual să modific cum voi crede de cuviinţă interiorul imobilului şi să exercit custodia şi administraţia imobilului donat în interesul cât mai bunei funcţionări şi prezentări, după cum voi crede de cuviinţă că este mai bine.”

Testamentul Ing. Dumitru Furnica-Minovici

 test_furnica_1.jpg

test_furnica_2.jpg

test_furnica_3.jpg


Sursa: Adrian Majuru, Familia Minovici. Univers spiritual, Institutul Cultural Roman, Bucuresti, 2005