Membrii comitetului director

Georgiana Pogonaru – preşedinte


Manuela Plăpcianu – vicepreședinte


Laura Grünberg  - vicepreședinte


Mădălina Nistor - secretar


Smaranda Lalescu – trezorier


Grigore Arsene – vicetrezorier


Ruxandra Băndilă – membru


Vintilă Mihăilescu – membru


Sabina Pop – membru


Mihai Sipoș – membru


Măriuca Talpeș – membru


Lucia Urdăreanu – membru